Proje Tabanlı Robotik Programlama Modülü

Başvuru Bilgileri

Genel Bilgiler

Yaş Grubu: Eğitimler 8-10 ve 11-14 yaş grubu olmak üzere 2 farklı yaş grubunu içermektedir.

Eğitim Süresi: Bu modül toplam 24 ders saatinden oluşmaktadır.

Bu modüle yönelik verilen eğitimin alınması için sırayla "Giriş Modülü" ve "Robotik Programlama Modülü" eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Eğitimi tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verilmektedir.


							

							

							
							

Modül Linkleri

Proje Tabanlı Robotik Eğitimi

Çocuklar, robotik programlama modülünde öğrendikleri temel bilgileri kullanarak proje tabanlı robotik çalışmalar gerşekleştireceklerdir.

Gerçekleşecek olan proje tabanlı robotik eğitiminde robot tasarımı ve robotik kodlama birbirine entegre edilerek proje geliştirilmesi üzerine uygulamalar yapılacaktır.

Eğitim içeriğine ve yaş grubuna uygun olarak geliştirilen materyaller ile etkinlikler gerçekleştirilecektir.

    Eğitim İçeriği
  • Program başlatma ve kapatma
  • Robot hareket ve ses komutları oluşturma
  • Koşullar if else else if
  • Döngüler(for, while)
  • Fonksiyon oluşturma ve çağırma
  • Değişken oluşturma ve kullanma
  • Farklı sensörlerle çalışabilen sistemler tasarlama
  • Proje değerlendirme