Görsel Programlama Modülü

Başvuru Bilgileri

Genel Bilgiler

Yaş Grubu: Eğitimler 8-10 ve 11-14 yaş grubu olmak üzere 2 farklı yaş grubunu içermektedir.

Eğitim Süresi: Bu modül toplam 24 ders saatinden oluşmaktadır.

Bu modüle yönelik verilen eğitimin alınması için öncelikle "Giriş Modülü" eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Eğitimi tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verilmektedir.


							

							

							
							

Modül Linkleri

Görsel Programlama Eğitimi

Giriş modülünde çocuklar; farklı problemlerin çözümü için strateji geliştirmeyi, problem çözüm adımlarını oluşturmayı, belirlediği çözüm yollarına yönelik algoritma oluşturma ve temel kod yazma mantığını öğrenecektir.

Görsel programlama modülünde çocuklar; algoritma mantığını uygulama imkanı bularak görsel programramlama dili olan Scratch yazılımı ile kodlamayı öğreneceklerdir. Bu modül ile öğrenciler resim, ses, müzik, fotoğraf gibi medya araçlarını kullanarak grafik tasarımlar, simülasyonlar, animasyonlar ve oyunları kodlayabilmektedir. Görsel programlama modülü eğitimlerini alan öğrenciler Scrath yazılımındaki, kod bloklarını ve özelliklerini kullanabilecek, yazdığı komutların sonucunu görebileceklerdir.

Eğitim içeriğine ve yaş grubuna uygun olarak geliştirilen materyaller ile etkinlikler gerçekleştirilecektir.

    Eğitim İçeriği
  • Scratch Arayüzünü Tanıyalım
  • Scratch Sahne Yapısı ve Karakterlerle Çalışma
  • Scratch ile Görünüm Blokları Üzerinde Çalışma
  • Scratch ile Ses Blokları Üzerinde Çalışma
  • Scratch ile Çizim Blokları Üzerinde Çalışma
  • Scratch ile Kontrol Blokları Üzerinde Çalışma
  • Scratch ile Algılama Blokları Üzerinde Çalışma
  • Scratch ile Operatör Blokları Üzerinde Çalışma