Giriş Modülü

Başvuru Bilgileri

Genel Bilgiler

Yaş Grubu: Eğitimler 8-10 ve 11-14 yaş grubu olmak üzere 2 farklı yaş grubunu içermektedir.

Eğitim Süresi: Bu modül toplam 24 ders saatinden oluşmaktadır.

Diğer modüllere yönelik verilen eğitimlerin alınması için öncelikle "Giriş Modülü" eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Eğitimi tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verilmektedir.


							

							

							
							

Modül Linkleri

Giriş Modülü Eğitimi

Giriş modülünde çocuklar; farklı problemlerin çözümü için strateji geliştirmeyi, problem çözüm adımlarını oluşturmayı, belirlediği çözüm yollarına yönelik algoritma oluşturma ve temel kod yazma mantığını öğrenecektir.

Giriş modülünde ders etkinlikleri ile öğrenciler hem günlük hayatlarında karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik çözüm adımları geliştirmeyi hem de matematiksel ve mantıksal problemlerin çözümüne yönelik stratejiler geliştireceklerdir. Problem çözüm adımlarını algoritma yazma mantığı ile bütünleştirerek yazdığı algoritmaya uygun olarak bilgisayarda temel kodları yazabilecek, görsel programlama ve robotik başta olmak üzere diğer modüllere yönelik eğitimlere hazır olacaklardır.

Eğitim içeriğine ve yaş grubuna uygun olarak geliştirilen materyaller ile etkinlikler gerçekleştirilecektir.

    Eğitim İçeriği
  • Problemi Tanımlama
  • Algoritma ve Strateji Tanımlama
  • Akış Şeması Hazırlama
  • Programlama Mantığına İlişkin Yaklaşımlar
  • Programlama İçin Kullanılacak Kavramlar
  • Problemi Çözmek için Gerekli Değişken ve İşlemler
  • Mevcut Bir Algoritmayı Program Koduna Dönüştürme
  • Örnek Problem Çözümü İçin Gerekli İşlemler