Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Bünyamin ER

Merkez Müdürü


Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BERİGEL

Merkez Müd. Yrd.


Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAHÇEKAPILI

Merkez Müd. Yrd.


Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ

Üye


Prof. Dr. Asim KADIOĞLU

Üye


Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

Üye


Prof. Dr. Ersan KALAY

Üye