Uzaktan Eğitim ve Öğrenme

Uzaktan Eğitimle İlgili Kavramlar

Uzaktan Eğitim: Öğrencilerin eğitim süresinin büyük bir bölümünde öğretmenleri ile yüz yüze etkileşim kurmadığı, ders içeriklerinin basılmış yazılı metinler ve diğer medya araçları ile iletildiği, öğrencilerin öğretmenleri ile kargo yoluyla veya çevrimiçi yolla gönderilen ödevler, telefon, bilgisayar, video dersler ve internet gibi araçlarla etkileşim kurabildiği, eğitim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bir öğretim türüdür. Uzaktan eğitim yoluyla canlı ve görüntülü dersler işlenmektedir, işlenen dersler kayıt altına alınarak öğrencilerin istedikleri zaman ve konumdan erişimlerine açılmaktadır. Sınavlar çevrimiçi ortamda yapılabilmektedir.

Eşzamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim: Öğretmenlerin ve öğrencilerin çevrimiçi araçlar yoluyla internet üzerinden karşılıklı olarak iletişim kurduğu uzaktan eğitim türüdür. Ders içerikleri ve dersle ilgili bildirimler anında öğrencilere iletilmektedir. Dersler, aynı zaman aralığında öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Eşzamansız (Asenkron) Uzaktan Eğitim: Ders içeriklerinin ve bildirimlerin önceden oluşturulduğu, saklandığı ve ihtiyaç duyulduğunda öğrencilere iletildiği, öğrencilerin istedikleri anda ders içeriklerine ulaşabildiği uzaktan eğitim türüdür. Belirli bir zaman aralığında öğrencilerin katılımıyla çevrimiçi dersler gerçekleştirilmemektedir.

E-öğrenme: İnternet tabanlı eğitim modelleri için kullanılan genel bir kavramdır. Günümüzde uzaktan eğitimin en yaygın olarak kullanılan şekillerinden biridir. E-öğrenme birçok şekilde yapılabilir. Bireylerin internetten bilgi edinmeleri, merak ettikleri bir konuda CD/DVD veya elektronik içeriklerden oluşan bir eğitim seti yardımıyla bilgi sahibi olmalarını veya sistemli olarak eğitim sürecinin internet üzerinden gerçekleştirilmesini e-öğrenmeye örnek verilebilir.

Türkiye'de Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Ülkemizde uzaktan eğitim, 1974 yılında mektupla öğretim adı altında oldukça sınırlı imkânlarla başlamıştır. Üniversite sınavlarında tercihlerine giremeyen öğrenciler uzaktan eğitim programlarına kayıt olmaya başlamıştır. Belirli bir süre sonra ders kitapları posta yoluyla gönderilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte televizyon yayını üzerinden bazı dersler aktarılmaya başlanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler sayesinde uzaktan eğitim faaliyetleri internet üzerinden verilmeye başlanmıştır. Son yıllarda öğrenme yönetim sistemlerinin, elektronik içeriklerin ve videoların sıklıkla kullanılması, programlara kayıt olma ve öğrenime devam etme açısından sağlanan yer ve zaman esnekliği sayesinde uzaktan eğitimin yaygınlaşma süreci ivmelenmiştir.

2018 yılı itibariyle Açık Öğretim Fakülteleri, Uzaktan Eğitim Fakülteleri ve üniversite bünyelerinde kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri aracılığıyla uzaktan eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Halen ülkemizde uzaktan eğitim yoluyla ön lisans, lisans, tezsiz yüksek lisans, sertifika, kurs ve pedagojik formasyon programları yürütülmeye devam etmektedir. Aynı zamanda uzaktan eğitim, akademik faaliyetlerin yürütüldüğü bir çalışma alanı olarak da varlığını sürdürmektedir. Uzaktan eğitimin daha kaliteli ve verimli yürütülme amacıyla projeler gerçekleştirilmekte, bilimsel makaleler yayınlanmakta ve ilgili anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezleri yapılmaktadır.

Uzaktan Eğitimle İlgili Kurumsal Yayınlar

 • Kitap ve Kitap Bölümleri
 • Aksal, F. A., Gazi, Z. A., Sarı, A., Berigel, M., & Emiroğlu, B. G. (2016). The Problems and Support Services in Web-Based Distance Education: Expectations in Support Services. In M. Pinheiro, & D. Simões (Eds.), Handbook of Research on Engaging Digital Natives in Higher Education Settings (pp. 362-373). Hershey, PA: IGI Global. Erişim

 • Makaleler
 • Berigel M., Alhih M., & Ossiannilsson E. (2017). Levels of Interaction Provided by Online Distance Education Models. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(6), 2733-2748. Erişim

  Sözgün Z., Altinay Z., Berigel M., Altinay F., & Karal H. (2017). A practice of e-learning platform in fostering professional development. Quality & Quantity, 1, 1-14. Erişim

  Berigel M. (2017). Quality and Cost/Benefit Analysis of Distance Education: A Case Study at Karadeniz Technical University. Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 1, 22-29. Erişim

  Berigel M. (2014). Teacher’s professional development in Turkey: Distance education perspective. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4, 21-23.Erişim

  Berigel M. & Karal H. (2013). Adoption process of instructors to online roles. Journal of Instructional Technologies And Teacher Education, 2(2), 1-10.Erişim

  Berigel M., Kokoç M., & Karal H. (2012). Exploring university students' level of online learning acceptance. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 12, 275-288.Erişim

  Berigel M. & Karal H. (2011). Students' adoption of distance education environments: An action research of a non-theis masters' program. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 135-145.Erişim

 • Bildiriler
 • Gülbahar Güven, Y., Karal H., Karaman, S., Yavuzalp, N., & Adnan, M. (2017). Teaching Online to Campus-Based Students: Experiences of Different Universities. The 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye. Erişim

  Berigel, M., & Yıldız, M. (2017). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevrimiçi Ortam Kavramına Yönelik Algıları. Paper presented at the 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye. Erişim

Uzaktan Eğitimle İlgili Kaynaklar

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Erişim

Hayat Boyu Öğrenme Portalı Erişim

Eğitim Bilişim Ağı Erişim

YÖK Uzaktan Eğitim Öğrenci İstatistikleri (2017 yılı itibariyle) Erişim

Her Türlü Görüş, Öneri ve Bilgi İçin:

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Berigel
Tel : 0 462 377 1808
E-mail: berigel@ktu.edu.tr