Veri Analizi ve R Programlama

Hakkımızda

Veri, günümüzde hem bireyler hemde kurumlar için stratejik öneme sahip en değerli varlıktır. İçinde bulunduğumuz şu günlerde yaşanan teknolojik dönüşüm ve bunun sonucunda ortaya çıkan IV. Sanayi Devrimi büyük oranda veri odaklı bilgi teknolojilerine dayanmaktadır. Bu kapsamda, hem endüstrilerde hemde akademilerde ortaya çıkan talep ve eğilimleri daha yakından takip etmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kurumumuz bünyesinde "Veri Analizi ve R Programlama" adı altında bir AR-GE grubu oluşturulmuştur.

R, istatistiksel hesaplama ve grafikler için bir yazılım ortamı olup aynı zamanda açık kaynak kodlu, nesne yönelimli ve fonksiyonel bir programlama dilidir.Dünyada en hızlı gelişen programlama dillerinden olan R, hem istatiksel veri analizi araçlarını hem de nesne yönelimli fonksiyonel programlama seçeneklerini birlikte sunan bütünleşik bir uygulama geliştirme platformdur. R platformu açık kaynak kodlu olup özgür lisansa sahiptir. Bu bakımdan tüm dünyada yükselen bir eğilime sahiptir. Bu talep ve eğilimler dikkate alınarak R Programlama konusunda bir bilgi ağının oluşturulması da grubun faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

"Veri Analizi ve R Programlama" Çalışma Alanları

 • Veri Madenciliği
 • Büyük Veri Analizi
 • Simülasyon
 • Makine Öğrenmesi
 • İstatistiksel Testler
 • Veri Analizi ve Analitiği
 • Eğilim Analizi
 • Semantik Analiz
 • Veri Modelleme
 • Veri Görselleştirme
 • Zaman Serileri Analizi
 • Veri Öznitelik Çıkarımı
 • Sınıflandırma Analizi
 • Kümeleme Analizi
 • İlişkilendirme Analizi
 • Grafiksel Modelleme
 • R ile Programlama ve Analiz

Her Türlü Görüş, Öneri ve Bilgi İçin:

Öğr. Gör. Dr. Fatih GÜRCAN
Tel : 0 462 377 1823
E-mail: fgurcan@ktu.edu.tr