TÜRK DİLİ -I : SÖZLÜ ANLATIM

2. Hafta

Dil kültür / Dil millet ilişkisi

3. Hafta

Türk dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi - Türk yazı dilinin tarihi gelişimi

4. Hafta

Türk yazı dilinin tarihi gelişimi

5. Hafta

Türk dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi

8. Hafta

Şekil bilgisi (Morfoloji - Biçim bilgisi)

9. Hafta

Şekil Bilgisi (Morfoloji - Biçim Bilgisi)

10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta

Cümle Bilgisi (Sentaks)

13. Hafta
14. Hafta

DUYURULAR