KTÜ UZEM

Akademik Personel


Öğr. Gör. Ceyhan YILMAZ

Sistem Yönetimi Birimi


Öğr. Gör. Yavuz KABLAN

Sistem Yönetimi Birimi


Öğr. Gör. Dr. Fatih GÜRCAN

Ar-Ge Birimi

Dr. Öğr. Üyesi M. Hanefi CALP

Ar-Ge Birimi

Öğr. Gör. Merve YILDIZ

Sınav Hizmetleri Birimi


Öğr. Gör. Dr. Semra FİŞ ERÜMİT

Eğitim Hizmetleri Birimi


İdari Personel


Şube Müdürü İbrahim POLAT

Kalite Birimi

Bilgisayar İşletmeni İbrahim SARI

Büro Hizmetleri Birimi

Fatma BERBER

Büro Hizmetleri Birimi

Özlem HACIÖMEROĞLU

Büro Hizmetleri Birimi

Erkan FIRINCI

Proje Hizmetleri Birimi

Nezire ÇELİK

Temizlik Hizmetleri Birimi