KTÜ UZEM

Yönetim Kurulu


Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BERİGEL

Merkez Müdürü


Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAHÇEKAPILI

Merkez Müd. Yrd.


Prof. Dr. Cemil RAKICI

Üye


Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ

Üye


Prof. Dr. Asim KADIOĞLU

Üye


Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

Üye


Prof. Dr. Ersan KALAY

Üye