KTÜ UZEM

Herkes için "GAYRİMENKUL OKURYAZARLIĞI " Sertifika Programı

Programın Amacı

İnsan faaliyetlerinin temelini oluşturan gayrimenkul (taşınmaz mal/real estate-immovable), aynı zamanda en değerli yatırım araçlarından biridir. Günlük hayatta, hemen herkesin taşınmaza ilişkin (arsa, arazi, daire vb.) bir takım işlemlere (alım, satım, imar uygulaması, kamulaştırma, kat mülkiyeti, kiralama vb.) taraf olduğu da aşikârdır. Böylesi bir durumda işlem yapacak kişinin, yapacağı işlemi güven içinde ve sonuçlarının ne olacağını öngörerek süreci ve dolayısıyla taşınmazı (borçları ve hakları) yönetmesi son derece önemlidir. Taşınmaz yönetimi (land management) sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünyada da giderek ilgi gören disiplinler arası bir alandır. Bu alanda bilinmesi gereken en temel bilgiler; tapu sicili ve işlemleri, kadastro, imar planı ve uygulamaları, kamulaştırma, kat mülkiyeti olarak sıralanabilir. Tüm bu bilgilerin alanında uzman kişilerce değerlendirilmesi gayrimenkul yönetiminde doğru karar vermeye olanak sağlar.

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı olarak alanında uzman ve piyasa tecrübesine sahip öğretim üyeleri ile yürütülen yüksek lisans programı, çok sayıda uzmanı (Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Bilim Uzmanı) gayrimenkul piyasasına kazandırmıştır. Yüksek lisans öğretimi olmaksızın da gayrimenkul ile ilişkili asgari düzeyde bir takım bilgilerin edinimi ve farkındalık kazandırılması amacıyla bir sertifika programı açılması için çok sayıda talep almaktayız.

Açıklanan nedenlerle "Herkes için Gayrimenkul Okuryazarlığı Sertifika Programı " açılmıştır. Bu programın amacı; ilgi duyan herkesin üniversitemiz Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı öğretim üyelerince okutulacak olan; dersleri alması sonucu bilgi ve farkındalık düzeyinde gayrimenkul okuryazarı olmasını sağlamaktır.


DUYURULAR