İSG Temel Eğitim Sertifika Programı (Diğer Kurumlar)

Program Hakkında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24.05.2018 tarih, 30430 sayı numarası ile Resmi Gazete de yayınladığı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7. Madde’si:

Madde- 7- İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.”

hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi içerikleri ile, çalışanlara tekrar verilecek olan eğitimler konusunda hizmet sunmaktayız.

Ders Sistemine Giriş

İSG Temel Eğitim Sertifika Programına katılmak için tıklayınız.
Kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz için kurumunuzla iletişime geçiniz.Ders Sistemi Kullanım Kılavuzu

Bu bölümden almış olduğunuz sertifika programı ders sistemi kullanım kılavunuzu inceleyebilirsiniz

Sınav Sistemine Giriş

Bu bölümden almış olduğunuz sertifika programı ile ilgili derslere ulaşabilirsiniz. Sınav sistemi çin farklı bir web sayfasına yönlendirileceksiniz. Sınav sistemi sadece sınav dönemlerinde aktiftir.

Sınav Sistemi Kullanım Kılavuzu

Bu bölümden sınav sistemi kullanım kılavunuzu inceleyebilirsiniz

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi içeriğinin ne kadarını tamamlarsam sınava girebilirim?
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin toplamda en az %90 ni tamamlanmalıdır.

2. İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sınavları nasıl yapılır?
Eğitimini tamamlayan öğrencilerimize Uzaktan eğitim Sistemi üzerinden sınavlar çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi sınavlar çoktan seçmeli test sorularından oluşur. Sınav geçme notu 60 (altmış) tır.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini tamamlayınca sertifikamı nasıl alabilirim?
Sınav sonunda başarılı olan öğrencilere Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ‘e uygun olarak düzenlenecek olan sertifika online olarak verilir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, staj yapacak olan öğrencilerimizin alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

- Staj başvurusu yapan öğrencilerimiz Uzaktan Eğitim sistemine giriş yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmak zorundadır.

- İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin toplamda en az %90 ni tamamlanmalıdır.

- Eğitimini tamamlayan öğrencilerimize Uzaktan eğitim Sistemi üzerinden sınavlar çevrimiçi olarak yapılır.

- Sınavda başarısız olunması halinde, 1 (bir) ek sınav hakkı daha tanınır. Yapılacak ek sınav yine sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

- Ek sınav sonucunda da başarısız olan öğrencilerin eğitimin tümünü yeniden almaları gerekir.

- Sınav sonunda başarılı olan öğrencilere Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenecek olan sertifika online olarak verilir.

- Çevrimiçi sınavlar çoktan seçmeli test sorularından oluşur. Bu testlerin her türlü telif hakkı dersleri veren ve bu proje de yer alan öğretim elemanlarına aittir. Herhangi bir amaçla; eğitim içeriğinin farklı platformlarda ve/veya sosyal medya hesaplarına yüklenmesi, hangi amaçla olursa olsun, sınav sorularının tamamının veya bir kısmının üniversitemizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, sosyal medyada yayımlanması ya da kullanılması yasaktır.

- Bu Eğitimden yararlanan tüm öğrencilerimiz bu şartları ve yasal zorunlulukları kabul etmiş sayılır. Oluşabilecek aksi durumlarda üniversitemiz tüm telif haklarını ve her türlü sistem giderlerini talep etmeye ve yasal haklarını kullanmaya yetkilidir.

- Alınacak İSG eğitimi süresince sistem üzerinde yapacağı her türlü işlemlerden eğitimi alan öğrenciler sorumludur. Eğitimlerin tamamlanması ve sınav sürecindeki işlemler sistem üzerinden çevrimiçi olarak takip edilmekte olup, istenilen durumlarda veriler yasal olarak kullanılabilecek ve gerekli birimler ile paylaşılabilecektir.

- Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının üniversitemizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

 

DUYURULAR