KTÜ UZEM

İSG Temel Eğitim Sertifika Programı (Diğer Kurumlar)

Program Hakkında

Programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara, mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24.05.2018 tarih, 30430 sayı numarası ile Resmi Gazete de yayınladığı ?Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?in 7. Madde?sinde:

Madde- 7- İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.? hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla ?İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi? ile çalışanlara tekrar verilecek olan eğitimler konusunda hizmet sunmaktadır.


Programa Kimler Katılabilir

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlar İSG Temel Eğitim Sertifika Programı'na katılabilir.


DUYURULAR