TÜRK DİLİ -II : YAZILI ANLATIM

1. Hafta

Noktalama İşaretleri Tanımı ve Tarihçesi

2. Hafta

Noktalama İşaretleri Tanımı ve Tarihçesii

3. Hafta

Ses, Harf, Alfabe, Düzeltme İşaretleri, Birleşik Kelimeler

7. Hafta
8. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta

Özgeçmiş, Rapor, Karar, Tutanak, Makale, Özet vb. Yazım Türleri

15. Hafta

Deneme, Eleştiri, İnceleme, Röportaj, Mülakat ve Tiyatro vb. Yazım Türleri

DUYURULAR