MİSYON

KTÜ öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek KTÜ uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için gerekli olan üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki eşgüdümü sağlamak, KTÜ deki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, İhtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamak, KTÜ öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye ve dünyadaki yapılan çalışmalardan haberdar olması ve bilgilendirilmesi için gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek, KTÜ öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmaktır.

 

VİZYON

Vizyonumuz, toplumu oluşturan bireyler için “yaşam boyu, sınırsız öğrenme” esasına dayanarak, üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmak, uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmaktır.